Mr. Green Grass Sport - Pielęgnacja boisk piłkarskich

Pielęgnacja płyty boiska

Posiadamy specjalistyczny, zmechanizowany sprzęt do pielęgnacji darni, najwyższej jakości środki i materiały oraz fachową wiedzę. Proponujemy Państwu przygotowanie odpowiedniego programu pielęgnacji w oparciu o przeprowadzoną analizę płyty boiska.

Pielęgnacja boisk piłkarskich

Aeracja

Areacja murawy boiska piłkarskiego czyli napowietrzanie gleby za pomocą aeratora za traktorem. Na trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Wykonuje się ją maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych. Intensywność aktywności gier i spotkań na trawie, a także zastosowanie narzędzi i urządzeń do pielęgnacji darni, powoduje przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na darni. W efekcie wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i powietrzną, a to skutkuje pogorszeniem jakości murawy na boisku piłkarskim..

 


Dzięki areacji, wzmaga się wymiana i gospodarka gazowa w glebie. W okresie wegetacji i znacznego wzrostu darni od kwietnia do września napowietrzanie gruntu ma szczególnie korzystne działanie na rozwój darni. Wiosną i późnym latem stymuluje się dzięki temu wzrost korzeni. Badania naukowe wykazały, że napowietrzanie zniszczonego oraz nadwyrężonego przez eksploatację podłoża sportowego wpływa pozytywnie na optymalny wzrost i procesy odnowy traw. Systematyczna aeracje przyczynia się do obniżenia strat wynikających z nadmiernego wyparowywania wody, efektywniejszego działania nawozów, podniesienia średniej temperatury gleby w strefie korzeniowej, zwiększenia elastyczności trawnika oraz zwiększenia zdolności regeneracyjnych. Trawniki, które w warstwie nośnej zawierają dużo części spławialnych i często są eksploatowane (deptane), wymagają minimum 2 krotnego napowietrzania w ciągu roku. W naszych warunkach klimatycznych najodpowiedniejszym okresem aeracji jest okres od wiosny do jesieni

Nawożenie murawy boiska

Mr. Green Grass stosuje program nawożenia murawy sportowej 4 razy w roku. Odwiedzamy boisko piłkarskie regularnie co ok. 8 tygodni. To zapewnia trawnikowi sportowemu właściwe odżywienie, we właściwym czasie i w kontrolowany sposób. Zależnie od pory roku aplikujemy odpowiednie nawozy dostosowane do warunków panujących na boisku.

 

Nawozy których używamy mają specjalną formułę CRF (Control Relased Fertilizer), dzięki której działają kilka razy dłużej niż popularne nawozy do trawników i w kontrolowany sposób. Program zawiera świetnie zbalansowaną formułę, zapewniającą właściwe nawożenie sportowego trawnika przez cały rok. Sposób pielęgnacji i rodzaj nawozów jest dostosowany do potrzeb, w oparciu o analizę wykonaną przez eksperta z firmy Mr. Green Grass.

Podlewanie

Jak wielką rolę odgrywa właściwe nawadnianie płyty boiska najlepiej zobaczyć w okresach suszy, kiedy trawa w większości przypadków jest w bardzo złej kondycji a doraźne podlewanie nie przynosi pożądanych efektów. Aby temu zapobiec należy utrzymać stałą wilgotność gruntu. Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę to ok. 4 litry wody/m2, natomiast w okresie wiosennym i letnim nawet do około 7,5 - 15 litrów wody/1m2. Dobrze podlany grunt musi być wilgotny do głębokości min. 10-15 cm, wówczas korzenie trawy maja większą zdolność do rozrastania się a sama murawa jest bardziej odporna na grę podczas suszy.

Podlewanie

Oferujemy wózek deszczujący, samojezdny, napędzany ciśnieniem wody. To niewątpliwie skuteczne i relatywnie tanie narzędzie do nawadniania wielkopowierzchniowych terenów trawiastych. Zastępuje w pewnym stopniu automatyczne systemy nawadniania, natomiast koszt wózka jest nieporównywalnie mniejszy.

Koszenie

Koszenie należy przeprowadzać regularnie i na ściśle określoną wysokość. Największym błędem jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 3 do 3,5 cm, a w okresach suszy i zimą do 4 cm. Zaleca się koszenie nie więcej niż o 30% wysokości, co zapobiegnie osłabieniu trawnika.

Wałowanie

Wałowanie wykonuje się wczesną wiosną, po obeschnięciu boiska w celu dociśnięcia darni do warstwy nośnej. Zbyt częste wałowanie powoduje nadmierne zbicie warstwy korzeniowej płyty boiska, przez co do korzeni nie dochodzi woda, tlen i nawozy.

Wertykulacja

Wertykulacja

Wertykulacja polega na pionowym nacięciu darni. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na celu częściowe usunięcie strzechy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i nawozów do strefy korzeniowej. Zabieg wertykulacji powinno wykonywać się w połączeniu z piaskowaniem, podsiewem oraz przerzedzenie zbyt gęstego podsiewu. Stosując wertykulację osiągamy zwiększenie elastyczności trawnika oraz zwiększenie przepuszczal-ności gleby zagęszczonej w dolnych warstwach.

Filc jest gęsto nacinany przez noże wertykulacyjne i jednocześnie zostaje on zebrany z nawierzchni boiska. Młoda trawa zyskuje w ten sposób więcej miejsca do prawidłowego rozwoju ponieważ woda, powietrze i substancje odżywcze mają łatwy dostęp do ich korzeni.
Maszyna usuwa filc, mech oraz chwasty. Poprawia warunki powietrznowodne gleby. Zabieg zalecany do wykonania w czasie sezonu wegetacyjnego w przerwie między rozgrywkami lub w miarę potrzeb.

Usuwanie lokalnych uszkodzeń

Uszkodzenia powstają na skutek miejscowgo intensywnego użytkowania lub niewłaściwej pielęgnacji.

Usuwanie uszkodzeń polega na uzupełnieniu ubytków darnią trawnikową lub poprzez dosiew nasion w przypadku małych uszkodzeń.

Szczotkowanie

Szczotkowanie

Zabieg powinno się wykonywać w miarę potrzeb średnio raz w miesiącu. Zabieg ma na celu usunięcie obumarłych części roślin, podniesienie zagniecionej trawy oraz oczyszczenie płyty boiska.

Zwalczanie roślinności konkurencyjnej

Zwalczanie roślinności konkurencyjnej

Odchwaszczanie płyty boiska ma za zadanie usuniecie chwastów, które konkurują z właściwą, pełno-wartościową trawą. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartości użytkowej boiska a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji. Mieszanki traw stosowane na płyty boiska są dobierane tak by były odporne na warunki fizyczne, atmosferyczne i obciążenia występujące podczas gry.

Mr. Green Grass Sport stosuje odchwaszczanie prewencyjne wysokiej klasy środkami dzięki czemu płyta boiska charakteruzuje się wysokimi właściwościami agrotechnicznymi i użytkowymi przez cały okres wegetacji.

 


 

Dosiew trawy

Podczas intensywnego użytkowania murawy często dochodzi do występowania miejscowych, drobnych ubytków, często też zdarza się, że na skutek niewłaściwego koszenia trawy dochodzi do rozluźnienia darni. W takich przypadkach stosujemy dosiew nasion specjalistycznymi mieszankami regeneracyjnymi.

Dosiew trawy

Zabieg ten wykonujemy w połączeniu z wertykulacją, aeracją i piaskowaniem dzięki czemu nasiona szybko kiełkują, kępy mocno się krzewią tworząc zwartą, gęstą darń. Stosując odpowiednie mieszanki traw w krótkim czasie przywracamy właściwości fizyczne i techniczne płyty boiska.


Piaskowanie

W miarę użytkowania darń staje się coraz bardziej zbita i słabo przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciężają mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a także na ciężką, gliniastą glebę jest piaskowanie trawnika. Zabieg ten polega na pokryciu jego powierzchni 3-5 milimetrową warstwą piasku. Zwiększa on przede wszystkim przepuszczalność i porowatość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i rozłogi traw wszelkie nierówności terenu, wygładza boisko, podwyższa poziom gruntu co powoduje zagęszczenie murawy, eliminuje powierzchniową wilgotność i mazanie się gleby. Ma na celu przeciw-działanie filcowatości traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulację przepustowości darni.

Piaskowanie

Efektem tych działań jest polepszenie i usprawnienie nawierzchni trawiastej obiektu sportowego. Piaskowanie przynosi najwieksze efekty stosujac ten zabieg w połączeniu z wertykulacją, aeracją, czasami wałowaniem.

 

Dziennik pielęgnacji

Dziennik pielęgnacji to jeden z najważniejszych narzędzi właściwej pielęgnacji boiska. Analiza płyty boiska dokumentuje nam stan przed pielęgnacją i pozwala dobrać odpowiednie zabiegi natomiast dziennik dokumentuje przebieg pielegnacji. Dzięki temu na bieżąco możemy reagować na zmieniajace się warunki panujące na boisku. Dziennik pozwala odnotować wszelkie korzystne i niekorzystne czynniki wpływajace na stan murawy. Pilnuje terminowości i jakości wykonywanych zabiegów przez firmę i opiekuna boiska.Polityka bezpieczeństwa |   projekt i wykonanie Agencja Reklamowa Projektowanie i wykonanie stron internetowych, Anronet Agencja Reklamowa w Krakowie